Hỗ trợ trực tuyến

Thiết bị hội nghị truyền hình

Lifesize Icon 400

Giá: Liên hệ

Lifesize Team 220

Giá: Liên hệ

Lifesize Room 220

Giá: Liên hệ

Lifesize Express 220

Giá: Liên hệ

SCOPIA XT5000

Giá: Liên hệ

Avaya Scopia XT7100

Giá: Liên hệ

Avaya Scopia XT4300

Giá: Liên hệ

SCOPIA XT Executive 240

Giá: Liên hệ

Scopia XT4200

Giá: Liên hệ

Cisco TelePresence EX60

Giá: Liên hệ

Cisco System EX Series

Giá: Liên hệ

Cisco C90

Giá: Liên hệ

Cisco Telepresence SX20

Giá: Liên hệ

Cisco TelePresence SX10

Giá: Liên hệ

SOUNDSTATION VTX1000_copy

Giá: Liên hệ

CONFERENCE SKYPE BRIDGE

Giá: Liên hệ
Thong ke