Hỗ trợ trực tuyến

Thiết bị hội nghị truyền hình

Cisco Telepresence SX20

Giá: Liên hệ

Cisco TelePresence SX10

Giá: Liên hệ

SOUNDSTATION VTX1000_copy

Giá: Liên hệ

CONFERENCE SKYPE BRIDGE

Giá: Liên hệ

MICRO CHO SOUNDSTATION

Giá: Liên hệ

QUAD BRI MODULE FOR HDX

Giá: Liên hệ

POLYCOM REALPRESENCE DEBUT

Giá: Liên hệ

POLYCOM RSS 4000

Giá: Liên hệ

SOUNDSTATION2

Giá: Liên hệ

SOUNDSTATION IP 7000

Giá: Liên hệ

SOUNDSTATION VTX1000

Giá: Liên hệ

POLYCOM RMX 1500

Giá: Liên hệ

POLYCOM RMX 2000

Giá: Liên hệ

POLYCOM CMA 4000

Giá: Liên hệ

POLYCOM CMA 5000

Giá: Liên hệ
Thong ke