Hỗ trợ trực tuyến

Những câu hỏi thường gặp khi bắt đầu xây dựng phòng họp trực tuyến

Tình hình đại dịch Covid-19 hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Việc chủ động chuyển đổi cách thức làm việc trực tuyến, họp trực tuyến cho doanh nghiệp là việc hết sức cần thiết. Bên cạnh lợi ích là hạn chế tiếp xúc gần mùa dịch, phương thức này cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời ...

Thong ke