Trước sự quay trở lại của đại dịch Covid lần thứ 4 có nhiều khó...
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, hàng...
Zoom với mong muốn giúp bạn cảm thấy thoải mái trong các cuộc họp...
Là chủ nhà, là quản lý trong một cuộc họp, bạn có thể quản lý...
Zoom là một phần mềm họp trực tuyến hiện được đông đảo người...
Thong ke