Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Google Meet để học trực tuyến, họp trực tuyến 2021

20/09/2021 11:27

Hiện nay họp trực tuyến, làm việc trực tuyến đang đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hình thức này đang dần trở nên phổ biến và quan trọng dần dù trong suốt đại hay hay sau dịch nhờ vào những lại ích rất lớn mà chúng mang lại. Và Google Meet là một trong những phần mềm tiêu biểu giúp cho cá nhân, tổ chức có thể đáp ứng tốt điều đó. Hôm nay Nhất Nam sẽ hướng dẫn các bạn về Google Meet và cách thức sử dụng nhé:

 

I. Cách tạo, chia sẻ phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet

Hướng dẫn nhanh

- Đăng nhập Gmail trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Meet.

- Chọn Cuộc họp mới.

- Chọn Bắt đầu một cuộc họp tức thì.

- Thêm thành viên vào lớp học, họp online.

- Cài đặt cấu hình và các thông số cần thiết cho buổi học, họp online.

Chọn Trình bày ngay để bắt đầu buổi học, họp online.

 

II. Cách sử dụng các tính năng chính trong Google Meet

Sau khi tạo hoặc vào được phòng học, họp online. Bạn sẽ thấy giao diện của Google Meet với các tính năng như:

- Bật/Tắt micro.

- Bật/Tắt camera hoặc webcam.

- Quản lý thành viên tham gia học, họp online.

- Xem danh sách thành viên tham gia.

- Gửi tin nhắn.

- Vẽ.

- Chia sẻ màn hình.

- Kết thúc buổi học, họp online.

 

III. Cách chia sẻ màn hình trong Google Meet

Bạn có thể tham khảo bài viết duới đây để biết cách chia sẻ màn hình trong Google Meet chỉ với vài thao tác đơn giản.

 

IV. Cách đặt lịch tạo lớp học, họp online trên Google Meet

Hướng dẫn nhanh

- Mở Google Meet trên máy tính, chọn Cuộc họp mới.

- Chọn Lịch biểu trong Lịch Google.

- Đặt lịch tạo lớp học, họp online trên Google Meet > Nhấn Lưu.

- Nhấn Gửi.

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Google Meet trên máy tính, chọn Cuộc họp mới.

 

Mở Google Meet trên máy tính, chọn Cuộc họp mới

 

Mở Google Meet trên máy tính, chọn Cuộc họp mới

Bước 2: Chọn Lịch biểu trong Lịch Google.

 

Chọn Lịch biểu trong Lịch Google

 

Chọn Lịch biểu trong Lịch Google

Bước 3: Đặt lịch tạo lớp học, họp online trên Google Meet.

Tại đây, bạn có thể: Đặt tên và chọn khoảng thời gian diễn ra lớp học, họp online.

 

Đặt tên và chọn khoảng thời gian diễn ra lớp học, họp online

 

Đặt tên và chọn khoảng thời gian diễn ra lớp học, họp online

Thêm vị trí và thông báo về thời gian diễn ra lớp học, họp online.

 

Thêm vị trí và thông báo về thời gian diễn ra lớp học, họp online

 

Thêm vị trí và thông báo về thời gian diễn ra lớp học, họp online

Nhập địa chỉ email của thành viên tham gia được mời tại mục Khách và chỉnh sửa quyền riêng tư của thành viên được mời tại mục Quyền của khách.

 

Nhập địa chỉ email của thành viên tham gia được mời tại mục Khách và chỉnh sửa quyền riêng tư của thành viên được mời tại mục Quyền của khách

 

Nhập địa chỉ email của thành viên được mời tại mục Khách và chỉnh sửa quyền riêng tư tại mục Quyền của khách

Thêm những ghi chú hoặc lời nhắc nhở trước khi tham gia học, họp online tại mục Thêm mô tả.

 

Thêm những ghi chú hoặc lời nhắc nhở trước khi tham gia học, họp online tại mục Thêm mô tả

 

Thêm những ghi chú hoặc lời nhắc nhở trước khi tham gia học, họp online tại mục Thêm mô tả

Bước 4: Nhấn Lưu.

 

Nhấn Lưu

 

Nhấn Lưu

Bước 5: Nhấn Gửi.

 

Nhấn Gửi

 

Nhấn Gửi

Để bắt đầu lớp học, họp online bạn có thể truy cập vào Google Meet, dán đường dẫn URL của lớp học, họp online đã tạo hoặc nhập mã là các ký tự sau cụm meet.google.com/ vào khung Nhập một mã hoặc đường link.

 

Dán đường dẫn URL của lớp học, họp online đã tạo hoặc nhập mã là các ký tự sau cụm meet.google.com/ vào khung

 

Dán đường dẫn URL của lớp học, họp online đã tạo hoặc nhập mã là các ký tự sau cụm meet.google.com/ vào khung

Bạn cũng có thể nhấn vào tên lớp học, họp online ở giao diện chính của Google Meet.

 

Bạn cũng có thể nhấn vào tên lớp học, họp online ở giao diện chính của Google Meet

 

Bạn cũng có thể nhấn vào tên lớp học, họp online ở giao diện chính của Google Meet

Hoặc mở email sau khi bạn tạo lịch và nhấn vào đường dẫn URL ở trong email.

V. Cách tham gia phòng học, họp online trên Google Meet

Hướng dẫn nhanh

- Đăng nhập Gmail trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Meet.

- Dán đường dẫn URL hoặc nhập mã lớp học, họp online vào khung Nhập một mã hoặc đường link > Nhấn Tham gia.

- Kiểm tra micro và camera của bạn trước khi tham gia vào lớp học, họp online > Nhấn Tham gia ngay (Hoặc nhấn Yêu cầu tham gia).

- Để thoát phòng học, họp online, bạn nhấn vào biểu tượng điện thoại ở giữa biểu tượng micro và camera.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập Gmail trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Meet.

 

Đăng nhập Gmail trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Meet

 

Đăng nhập Gmail trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Meet

Bước 2: Dán đường dẫn URL hoặc nhập mã lớp học, họp online mà bạn được thành viên khác chia sẻ vào khung Nhập một mã hoặc đường link > Nhấn Tham gia.

 

Dán đường dẫn URL hoặc nhập mã lớp học, họp online vào khung Nhập một mã hoặc đường link > Nhấn Tham gia

 

Dán đường dẫn URL hoặc nhập mã lớp học, họp online vào khung Nhập một mã hoặc đường link > Nhấn Tham gia

Bước 3: Kiểm tra micro và camera của bạn trước khi tham gia vào lớp học, họp online > Nhấn Tham gia ngay (Hoặc nhấn Yêu cầu tham gia).

 

Kiểm tra micro và camera của bạn trước khi tham gia vào lớp học, họp online > Nhấn Tham gia ngay (Hoặc nhấn Yêu cầu tham gia)

 

Kiểm tra micro và camera của bạn > Nhấn Tham gia ngay (Hoặc nhấn Yêu cầu tham gia)

Bước 4: Để thoát phòng học, họp online, bạn nhấn vào biểu tượng điện thoại ở giữa biểu tượng micro và camera (Đối với máy tính).

 

Để thoát phòng học, họp online, bạn nhấn vào biểu tượng điện thoại ở giữa biểu tượng micro và camera (Đối với máy tính)

 

Để thoát phòng học, họp online, bạn nhấn vào biểu tượng điện thoại ở giữa biểu tượng micro và camera (Đối với máy tính)

Đối với điện thoại, nhấn vào biểu tượng màu đỏ bên trái camera và micro ở phía dưới.

 

Đối với điện thoại, nhấn vào biểu tượng màu đỏ bên trái camera và micro ở phía dưới

Chúc bạn thành công!

Thong ke