Hỗ trợ trực tuyến

“Thuốc đặc trị” tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ 1/10/2020

19/10/2020 15:45

“Thuốc đặc trị” tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ 1/10/2020

 

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

 

Nghị định này quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác: 

(1) Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; 

(2) Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

(3) Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

(4) Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

(5) Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại; 

(6) Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác; 

(7) Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; 

(8) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

 

stop-spam

Ảnh minh họa

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

 

- Email marketing và sms marketing khi gửi cho khách hàng phải được cấp tên định danh (SMS Brandname) và gắn nhãn. 

- Gửi tin nhắn trong khung thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ, cuộc gọi từ 08 giờ đến 17 giờ (trừ trường hợp đã thỏa thuận với người sử dụng). 

- Trong vòng 24 giờ 1 doanh nghiệp và nhà quảng cáo không được gửi quá 03 tin nhắn hay 03 cuộc gọi tới cùng một số điện thoại hay 03 thư điện tử quảng cáo tới cùng một địa chỉ thư điện tử (trừ trường hợp đã thỏa thuận với người sử dụng)

- Bị phạt đến 100 triệu đồng nếu thực hiện các hành vi: vi phạm các quy định gửi sms, email marketing, Spam Sms, Spam Email,.

 

Yêu cầu chi tiết về tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử quảng cáo:

 

- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet: Hướng dẫn Người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép Người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo; Không được thu cước tin nhắn khi Người sử dụng nhắn tin từ chối nhận quảng cáo,...

 

- Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo: Phải được gắn nhãn và có chức năng từ chối theo quy định; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

 

- Yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo: Phải được gắn nhãn, có thông tin về Người quảng cáo, có chức năng từ chối theo quy định; Chủ đề phải phù hợp với nội dung và nội dung quảng cáo phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

 

- Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo: Phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; Phải chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo khi Người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi.

 

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020, xem văn bản chính thức tại đây 

 

Email/Sms marketing đã trở nên rất cần thiết trong công tác chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp. Nhất Nam mong muốn bài viết này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm thông tin để điều chỉnh hợp lý các kế hoạch sắp tới sao cho không ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc và quy định pháp luật.