Hỗ trợ trực tuyến

Tên hiển thị Kích thước Loại file Ngày đăng Chi tiết
AVER ScreenShare Phầm mềm chia sẻ dữ liệu từ laptop, ipad và điện thoại. 16,403 KB zip 02-04-2017 Chi tiết
Tính năng nổi bật của AVER 6,083 KB pdf 02-23-2017 Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng EVC 955 KB pdf 04-28-2017 Chi tiết
Datasheet AVER SVC500 238 KB pdf 05-03-2017 Chi tiết
VC322 Brochure 6,040 KB pdf 03-15-2018 Chi tiết
Tên hiển thị Kích thước Loại file Ngày đăng Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng polycom HDX7000 11,442 KB pdf 01-20-2017 Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng RMX 1000 714 KB doc 01-23-2017 Chi tiết
Tên hiển thị Kích thước Loại file Ngày đăng Chi tiết
icon dt 4 KB png 11-28-2022 Chi tiết
Thong ke