Hỗ trợ trực tuyến

Thiết bị hội nghị truyền hình

Aver VB342

Giá: Liên hệ

Aver VC322

Giá: Liên hệ

AVER SVC500

Giá: Liên hệ

AVER SVC100

Giá: Liên hệ

AVER EVC150

Giá: Liên hệ

AVER EVC130PTZ

Giá: Liên hệ

AVER EVC300

Giá: Liên hệ

AVER EVC950

Giá: Liên hệ

AVER EVC350

Giá: Liên hệ

AVER EVC950

Giá: Liên hệ

AVER EVC150P

Giá: Liên hệ

POLYCOM GROUP 500-720

Giá: Liên hệ

POLYCOM GROUP 700-720

Giá: Liên hệ

POLYCOM GROUP 310

Giá: Liên hệ

AVER EVC300PTZ

Giá: Liên hệ

AVER EVC350

Giá: Liên hệ

Cisco TelePresence SX80

Giá: Liên hệ

POLYCOM HDX MICROPHONE

Giá: Liên hệ
Thong ke