...Làm thế nào để bắt đầu một phòng họp
Bây giờ bạn đã...
Zoom hiện nay là một phần mềm giúp cho các đơn vị, cá nhân có thể...
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt Ban lãnh đạo công ty Nhất Nam...
Kể từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn...
Zoom là một ứng dụng hội họp trực tuyến, cho phép nhiều người,...
Thong ke