Khác với các phương tiện trao đổi thông tin khác như điện thoại,...
Truyền hình hội nghị không còn là một khái niệm mới với môi...
Quá trình phát triển của Internet đã hình thành một phương thức xem...
Lợi ích đầu tiên và đáng kể nhất chính là giảm chi phí điều hành...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHỜ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH Việc ứng...
Thong ke