Kể từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn...
Zoom là một ứng dụng hội họp trực tuyến, cho phép nhiều người,...
Đứng trước sự trở lại của đại dịch Covid khiến cho bao công ty...
Để thuận lợi cho công việc và đảm bảo chất lượng dịch vụ,...
Trong thời đại công nghệ mới, thiết kế phòng họp ngày càng được...
Thong ke