(PCWorldVN) Thiết bị đeo, IoT và dữ liệu sẽ thay đổi cách thức giao...
Aver SVC500 là thế hệ thiết bị hội nghị truyền hình được ra mắt...
Nhằm mục đích giúp khách hàng sử dụng thiết bị trong các cuộc họp...
Khác với các phương tiện trao đổi thông tin khác như điện thoại,...
Truyền hình hội nghị không còn là một khái niệm mới với môi...
Thong ke