Đứng trước sự trở lại của đại dịch Covid khiến cho bao công ty...
Nhiều cuộc họp trực tuyến hiện nay đã diễn ra với một số trải...
Âm thanh kỹ thuật số là công nghệ có thể được sử dụng để ghi...
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thiết bị hội nghị truyền...
Webex Meetings của hãng phần mềm nổi tiếng Cisco là ứng dụng rất...
Thong ke